Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 08/4/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI đã ban hành quyết định số 21/QĐ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Xuân Hân kể từ ngày 15/04/2011 để ông Vũ Xuân Hân nhận nhiệm vụ mới do Hội đồng quản trị giao (file đính kèm)

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn