Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 26/3/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Ngày 10/04/2013, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2012

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2012 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2012

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau: 1. Thời gian : 08 giờ, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2013 2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7,...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2. PV2 xin gửi tới Quý Cổ đông và khách hàng chi tiết thông báo như  file đính...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2011

PV2 trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2011 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 2011

Xem thêm

PV2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 25/4/2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tại ĐHĐCĐ năm nay, PV2 vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên thường vụ Tập...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng.  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PV2 năm 2012

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 28/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Ngày 06/04/2012, Công ty PV2 đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của các cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một...

Xem thêm

PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2, cụ thể như sau: Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ tư  ngày 25 tháng 4 năm 2012; Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2. PV2 xin gửi đến Quý cổ đông và khách hàng chi tiết Thông báo như file đính...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 năm 2011

Ngày 07/04/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Tài liệu đính kèm: Dieu le Cong ty Co phan Dau tu...

Xem thêm
IMG_0858

PV2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kết thúc thành công

Ngày 07/4/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tê, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI (mã chứng khoán: PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp. Tất cả nội dung của Đại hội đưa ra đều...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI kính gửi tới các quí vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 07-04-2011 như file đính kèm. Tài liệu đính kèm:...

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 10/3/2011, PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Chúng tôi đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một số cổ đông không có địa chỉ cụ thể và...

Xem thêm

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (Mã CK: PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với nội dung cụ thể như sau: – Thời gian : 08 giờ, thứ 5, ngày 07 tháng 04  năm 2011 –  Địa điểm: Trung tâm...

Xem thêm