Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 07/04/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Tài liệu đính kèm: Dieu le Cong ty Co phan Dau tu...

Xem thêm
IMG_0858

PV2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kết thúc thành công

Ngày 07/4/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tê, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển PVI (mã chứng khoán: PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thành công tốt đẹp. Tất cả nội dung của Đại hội đưa ra đều...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI kính gửi tới các quí vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 07-04-2011 như file đính kèm. Tài liệu đính kèm:...

Xem thêm

Thông báo về cổ đông không có địa chỉ cụ thể

Ngày 10/3/2011, PV2 đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Chúng tôi đã gửi thư mời họp đến địa chỉ của cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Tuy nhiên, một số cổ đông không có địa chỉ cụ thể và...

Xem thêm

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (Mã CK: PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với nội dung cụ thể như sau: – Thời gian : 08 giờ, thứ 5, ngày 07 tháng 04  năm 2011 –  Địa điểm: Trung tâm...

Xem thêm