Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024 của PV2 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 18 tháng 05 năm 2024 2. Địa điểm: Tầng 25,...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2024

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2024. Báo cáo tài chính quí I năm 2024 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 thông báo tuyển dụng

       Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các vị trí sau: I. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH CƠ BẢN/ JUNIOR FUNDAMENTAL ANALYST  Mô tả công việc Phân tích và đánh giá tình hình kinh tế, phân tích và định giá doanh nghiệp:      + Thực hiện các phân...

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo thường niên PV2 năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2023 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2023 của PV2

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở Mục III công văn số 34/SGDHN-QLNY ngày 05/01/2024 của Sở GDCK HN về việc công bố thông tin định kỳ quý I/2024, cung cấp danh sách NNB và NCLQ của NNB và rà soát công tác kiểm toán nội bộ, Công ty PV2 xin gửi tới quý cổ đông, các nhà đầu tư CV báo cáo Sở GDCK  HN việc...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi các quí cố đông, các nhà đầu tư báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2023

Xem thêm

Nghị Quyết HĐQT về việc tạm ngừng dự án đầu tư

Ngày 22/12/2023, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã  ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT về việc tạm ngừng thực hiện dự án Khu nhà ở CBCNV NMLD Dung Quất. PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư chi tiết như file đính kèm: Nghị quyết số 07 HĐQT PV2...

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư công văn Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo và biện pháp khắc phục, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2023

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công...

Xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 của PV2 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm