PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi tiết như file đính kèm! Trân trọng! Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2021. Báo cáo tài chính quí I năm 2021 Giải trình BCTC quí 1 năm...

Xem thêm

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 đã kết thúc đợt giao dịch, lý do không giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không đạt kỳ vọng

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo kết thúc giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 , cụ thể như sau: – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn – Chức vụ hiện nay tại...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2020

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2020 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2020

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính năm 2020 như file đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2020 Giải trình BCTC năm...

Xem thêm

Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Thông báo giao dịch của người nội bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PV2 (chi tiết như file đính kèm). Trân trọng! Thông báo giao dịch của cổ đông nội...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2020

Xem thêm

Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét

Ngày 09/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua chủ trương ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với ông  Hà Văn Trở, nội dung chi tiết như file đính kèm. Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2, báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2020

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2020. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 20/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2019

Xem thêm

Quyết định của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

PV2 nhận được quyết định số 24/2019/QĐĐC-KDTM ngày 23/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Chi tiết như file đính kèm! QĐ số 24 năm 2019 của TAND quận Nam Từ Liêm v/v đình chỉ vụ án Kinh doanh thương mại. Công bố thông tin bản án số...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

PV2 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Chi tiết như file đính kèm! Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 đầu năm 2019. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng đầu năm...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội. chi tiết như file đính kèm. Nghị quyết số 03 của HDDQT năm 2019 Công bố thông tin bất...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 15

Ngày 04/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102306389, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/03/2019. Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2018  

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự

Căn sứ theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm