PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chi tiết như file đính kèm! Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí I năm 2022

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý I năm 2022. Báo cáo tài chính quí I năm 2022 Giải trình BCTC quí I năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2021

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2021 của PV2. Báo cáo thường niên PV2 năm 2021

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quán trị công ty năm 2021

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí IV năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2021. Báo cáo tài chính quí IV năm 2021 Giải trình BCTC quí IV năm...

Xem thêm

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng cuối năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm 2021. chi tiết như file đính kèm! Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 06 tháng cuối năm...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 16

Ngày 03/12/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Công ty PV2 xin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: – Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần...

Xem thêm

Giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất

Ngày 18/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và thông qua việc ký Hợp đồng góp vốn kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Minh Nam để đầu tư vào dự án tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với một số nội dung...

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT PV2 về đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2

Ngày 20/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT PV2 của Ông Tôn Thiện Việt và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quí III năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2021. Báo cáo tài chính quí III năm 2021 Giải trình BCTC quí III năm...

Xem thêm

Đơn xin từ nhiệm của Ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2

Ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Thiện Việt – Thành viên HĐQT PV2 kể từ ngày 15/10/2021 (chi tiết như đính kèm). Công ty cổ phần Đầu tư PV2 sẽ tiếp tục công bố thông tin khi có quyết định chính thức của Đại hội đồng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 như file đính kèm. Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 Giải trình BCTC giữa niên độ năm...

Xem thêm

Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Ngày 09/08/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV2 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư PV2. Như vậy Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm...

Xem thêm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021, chi tiết như file đính kèm! Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm...

Xem thêm

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý cổ đông và những người quan tâm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT PV2 đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như đính kèm! Điều lệ Công...

Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự của PV2

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Công ty PV2 xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau: Thông báo thay đổi nhân...

Xem thêm

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 06 năm 2021 2. Địa điểm: Tầng...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm