Báo cáo tài chính quý III năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2020, chi tiết như file đính kèm.

Báo cáo tài chính quí III năm 2020

Giải trình BCTC qúi III năm 2020