Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán năm 2020 như file đính kèm.

Trân trọng!

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020

Giải trình BC tài chính giữa niên độ năm 2020