Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2020, chi tiết như file đính kèm.

Báo Báo cáo tài chính qúy 2 năm 2020