Báo cáo thường niên PV2 năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của PV2 chi tiết như sau:

Báo cáo thường niên năm 2019