Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2019, chi tiết như file đính kèm.

Báo cáo tài chính và giải trình BCTC qúy 3 năm 2019