Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 như file đính kèm!

Báo cáo kiểm toán giữa niên độ năm 2019

Giải trình BCTC giữa niên độ năm 2019