Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý III năm 2018 như file đính kèm. Trân trọng!

Báo cáo tài chính qúi III năm 2018

Giải trình BCTC quí III năm 2018