Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý II năm 2019, chi tiết như file đính kèm.

Báo cáo tài chính qúy 2 năm 2019

Giải trình báo cáo tài chính qúy 2 năm 2019