Công bố thông tin về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo qui hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai

Ngày 27/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 họp bất thường thông qua việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Khu dân cư theo qui hoạch tại xã Long Tân và Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai, Chi tiết như file đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty PV2 ngày 28-5-2019