Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như file đính kèm.

Trân trọng

Báo cáo tài chính năm 2018

Giải trình BC tài chính năm 2018