Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 06 tháng cuối năm 2017.
Trân trọng!

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn