Quyết định xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan

Ngày 12/06/2017, Công ty PV2 nhận được quyết định số 129/2017/QĐPT-KDTM ngày 09/06/2017 của Tòa án nhân dân TP HN về việc đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm thụ lý số 40/KDTM-PT  ngày 28/04/2017 về việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa PV2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Vietsan.

Công ty PV2 xin trân trọng thông báo đến quí khách hàng các nhà đầu tư.

Chi tiết như file đính kèm!

Quyết định xét xử phúc thẩm