Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 như file đính kèm.
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Báo cáo giải trình